Ułatwienia dostępu

29. lutego br. w niezwykłym otoczeniu Muzeum Ziemi Szubińskiej, odbył się XXI Konkurs Poezji Religijnej, będący owocem współpracy Zespołu Szkół Specjalnych w Szubinie oraz Muzeum Ziemi Szubińskiej.
To wydarzenie, które stanowi nie tylko okazję do prezentacji talentów poetyckich, ale również promuje wartości religijne i kulturowe wśród młodego pokolenia.
Spotkanie to uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: zastępca Burmistrza Szubina Pani Wioletta Borys-Stachowiak, Ksiądz dziekan Tadeusz Lesiński, zastępca Dyrektora MGOPS Pani Magdalena Jeziorowska, Dyrektor Muzeum Ziemi Szubińskiej Pani Kamila Czechowska oraz Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pani Anna Wiśniewska.
Podczas uroczystości głos zabrała Pani wiceburmistrz Wioletta Borys-Stachowiak, natomiast Ksiądz dziekan Tadeusz Lesiński otworzył zmagania, zaznaczając doniosłość przekazu zawartego w poezji religijnej oraz podkreślając wartość uczestnictwa młodych ludzi w tego typu inicjatywach. Liczba uczestników konkursu to 26 osób z ZSS z Kcyni, Karnowa, Żnina i Bydgoszczy ze szkoły nr 31 oraz z Szubina. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, co świadczyło o bogactwie talentów wśród młodego pokolenia.
Wszyscy uczestnicy zostali obdarowani dyplomami, upominkami oraz słodkim poczęstunkiem . Wyróżnione zostały trzy pierwsze miejsca w kategoriach wiekowych I-V, VI-VIII Szkoły Podstawowej i klasy ponadpodstawowe.
Wyniki konkursu po obradach szacownego jury, z przewodniczący ks. dziekanem, przedstawiały się następująco:

W kategorii I-V:
I miejsce uczeń ZSS w Kcyni Kamil Kacprzak
II miejsce uczeń ZSS nr 31 w Bydgoszczy Sebastian Wesołowski
III miejsce uczennica ZSS w Szubinie Joanna Żydczak
Kategoria VI-VIII:
I miejsce uczennica ZSS w Karnowie Eliza Adamczyk
II miejsce uczennica ZSS w Szubinie Julia Dyszkiewicz
III miejsce uczeń ZSS w Żninie Adrian Piotrzkowski
Kategoria szkoły ponadpodstawowe:
I miejsce uczeń ZSS w Kcyni Krystian Hausz
II miejsce uczeń ZSS w Karnowie Jakub Walkowiak
III miejsce uczeń ZSS w Szubinie Patryk Parus.

Wyjątkowym elementem konkursu był również występ szkolnego zespołu muzycznego, który swoimi piosenkami wzbogacił atmosferę tego wyjątkowego wydarzenia, dodając jej nutę emocji i radości.
XXI Konkurs Poezji Religijnej w Muzeum Ziemi Szubińskiej nie tylko umożliwił młodym talentom prezentację swoich umiejętności w dziedzinie poezji religijnej, ale także był okazją do promowania wartości kulturowych oraz integracji lokalnej społeczności . To wydarzenie, które na długo pozostanie w pamięci zarówno uczestników, jak i wszystkich obecnych, jako świadectwo siły inspiracji religijnej w sztuce oraz potencjału młodych twórców.

XXI Konkurs Poezji Religijnej w Muzeum Ziemi Szubińskiej
XXI Konkurs Poezji Religijnej w Muzeum Ziemi Szubińskiej
XXI Konkurs Poezji Religijnej w Muzeum Ziemi Szubińskiej
XXI Konkurs Poezji Religijnej w Muzeum Ziemi Szubińskiej
XXI Konkurs Poezji Religijnej w Muzeum Ziemi Szubińskiej
XXI Konkurs Poezji Religijnej w Muzeum Ziemi Szubińskiej
XXI Konkurs Poezji Religijnej w Muzeum Ziemi Szubińskiej
XXI Konkurs Poezji Religijnej w Muzeum Ziemi Szubińskiej
XXI Konkurs Poezji Religijnej w Muzeum Ziemi Szubińskiej
XXI Konkurs Poezji Religijnej w Muzeum Ziemi Szubińskiej
XXI Konkurs Poezji Religijnej w Muzeum Ziemi Szubińskiej
XXI Konkurs Poezji Religijnej w Muzeum Ziemi Szubińskiej
XXI Konkurs Poezji Religijnej w Muzeum Ziemi Szubińskiej
XXI Konkurs Poezji Religijnej w Muzeum Ziemi Szubińskiej
XXI Konkurs Poezji Religijnej w Muzeum Ziemi Szubińskiej
XXI Konkurs Poezji Religijnej w Muzeum Ziemi Szubińskiej