Ułatwienia dostępu

W dniu 11 kwietnia br. w Muzeum Ziemi Szubińskiej obył się X Międzyszkolny Konkurs Profilaktyczny, który został zorganizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie.
Wśród uczestników znalazły się następujące placówki:

  • Zespół Szkół Specjalnych w Karnowie
  • Zespół Szkół Specjalnych w Kcyni
  • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bydgoszczy
  • Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie,

Przybyła młodzież jako pierwsze zadanie rozwiązywała quiz i krzyżówkę z zakresu uzależnień, zdrowego odżywiania i szeroko pojętej higieny życia.
W drugim etapie każda drużyna zaprezentowała scenkę promującą życie bez nałogów, natomiast ostatnim zadaniem było zaprojektowanie plakatu zachęcającego do dbania o zdrowie w zgodzie z naturą, bez substancji uzależniających.
Uczniowie poprzez swoje zaangażowanie i umiejętności zaprezentowane podczas konkursu uświadomili wszystkim, że świat bez alkoholu, narkotyków, telefonów może być piękny, a człowiek żyjąc w zgodzie z naturą i dbając o zdrowie ma więcej sił, energii, jest radosny i przede wszystkim wolny.

Jury dokonało następującej oceny drużyn:

I miejsce – ZSS Karnowo
II miejsce – ZSS Szubin
III miejsce – ZSS Bydgoszcz
IV miejsce – ZSS Kcynia

Wśród zaproszonych gości swoją obecnością zaszczycili nas pani Magdalena Jęziorowska- zastępca dyrektora MGOPS w Szubinie, pani Marlena Nowaczewska - kierownik Placówki Wsparcia Dziennego w Szubionie i pani Anna Wiśniewska pełnomocnik Burmistrza do spraw Profilaktyki.

Organizacja konkursu była możliwa dzięki wsparciu finansowemu z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na lata 2023-2025 za co bardzo serdecznie dziękujemy.

X MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PROFILAKTYCZNY
X MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PROFILAKTYCZNY
X MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PROFILAKTYCZNY
X MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PROFILAKTYCZNY
X MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PROFILAKTYCZNY
X MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PROFILAKTYCZNY
X MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PROFILAKTYCZNY
X MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PROFILAKTYCZNY
X MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PROFILAKTYCZNY
X MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PROFILAKTYCZNY
X MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PROFILAKTYCZNY
X MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PROFILAKTYCZNY
X MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PROFILAKTYCZNY
X MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PROFILAKTYCZNY
X MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PROFILAKTYCZNY
X MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PROFILAKTYCZNY
X MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PROFILAKTYCZNY
X MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PROFILAKTYCZNY
X MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PROFILAKTYCZNY
X MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PROFILAKTYCZNY
X MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PROFILAKTYCZNY
X MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PROFILAKTYCZNY
X MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PROFILAKTYCZNY
X MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PROFILAKTYCZNY
X MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PROFILAKTYCZNY
X MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PROFILAKTYCZNY