Ułatwienia dostępu

Uczniem miesiąca marca został Kuba Cybulski, który reprezentuje naszą szkołę podczas występów wokalnych. Charakteryzuje go piękny głos i pogodne usposobienie. Natomiast 24 uczniów uzyskało w minionym miesiącu 100% frekwencję.

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy!!!.

Apel podsumowujący miesiąc marzec
Apel podsumowujący miesiąc marzec
Apel podsumowujący miesiąc marzec
Apel podsumowujący miesiąc marzec
Apel podsumowujący miesiąc marzec
Apel podsumowujący miesiąc marzec